ชาวตาล

หมวดหมู่: ทั้งหมด
จำนวน: 64

ระบบเกษตร 4.0 โดยอาจารย์วรพจน์ ศตเดชากุล

อาจารย์วรพจน์ ศตเดชากุล ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นำเสนอระบบเกษตร 4.0 โดยใช้ Automation Planting System with a Smart Farm Robot

ขอเชิญร่วมงานสัมมนา "เทคโนโลยีการออกแบบวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และ PCB แบบมืออาชีพ"

ขอเชิญร่วมงานสัมมนา "เทคโนโลยีการออกแบบวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และ PCB แบบมืออาชีพ" บรรยายโดย อาจารย์ ดร.สันติ นุราช ในวันพฤหัสบดีที่ 11 พ.ค. 2560

TEDx KasetsartU 2017

TEDx KasetsartU 2017, x = independently organized TED event

ขอแสดงความอาลัยแด่คุณเจริญสุข วรพรรณโสภาค พี่ทิด E38

ขอแสดงความอาลัยแด่คุณเจริญสุข วรพรรณโสภาค พี่ทิด E38 ณ วัดโพสพผลเจริญ ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ขอแสดงความยินดีกับพี่หนึ่ง ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร E37 ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ เชียงราย

ขอแสดงความยินดีกับพี่หนึ่ง ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร E37 ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.นุชนารถ ศรีวงศิตานนท์ E36 ได้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์

ก.พ.อ. ประกาศแต่งตั้งตำแหน่ง "ศาสตราจารย์" ให้กับ ศ.ดร.นุชนารถ ศรีวงศิตานนท์ นิสิตเก่าวิศวะรุ่น E36

ขอเชิญร่วมงานการกุศล เพื่อหารายได้จัดซื้อเครื่องดนตรีให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก

คอนเสิร์ตการกุศล Music For All ดนตรีตามรอยพระบาทที่แสดงโดย KU Wind Symphonic Band (80 ชิ้น) วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์นี้ ณ โรงเรียนบ้านรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป