ชาวตาล

หมวดหมู่: ทั้งหมด
จำนวน: 32

Bangkok Makerthon 2017 ประกวดนวัตกรรมหัวข้อเมืองอัจฉริยะ (Smart City)

การแข่งขันประกวดสร้างนวัตกรรม คัดเลือกตัวแทนประเทศไทย ไปแข่งขันในระดับภูมิภาค

"Panus LogTech Award 2017" โครงการประกวดนวัตกรรมส่งเสริมระบบ Logistics ชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาท

Panus Thailand LogTech Award 2017 โครงการประกวดสุดยอดนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมระบบ Logistics

Thailand Tech Show 2017

งานวิจัยเพื่อนักลงทุน เสริมพลังธุรกิจด้วยวิทย์และนวัตกรรม จาก สวทช.

ใกล้แล้ว!! การประกวด IDT2017 จะปิดรับสมัครวันที่ 1 ต.ค. 60 นี้แล้ว

Innovation for Defence Technology Contest 2017 ชิงโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ร่วมเชียร์!! ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แข่งขัน Formula ที่ญี่ปุ่น

ทีม Dongtaan Racing จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขัน Student Formula Japan 2017

โครงการ Enjoy Science: Young Makers Contest 2

ประกวดสิ่งประดิษฐ์ในหัวข้อ "สิ่งประดิษฐ์เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในชุมชน"

ค้นหา..สุดยอดนักออกแบบ Thailand Local Tourism Design Awards 2017

งานประกวดออกแบบสินค้าท่องเที่ยวจากชุมชนทั่วประเทศ

การจัดงานตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพบผู้ใช้

นำเสนอผลงานของกลุ่ม KU Robot&Innovation ต่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี และผู้บริหารกระทรวงต่าง ๆ

The Twentieth National Software Contest: NSC 2018

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20

สนช. ขอเชิญร่วมงานบรรยายพิเศษและเสวนา “AI กับธุรกิจในยุค Digital Age”

ขอเชิญผู้ประกอบการนวัตกรรม /นักวิจัย /นักเทคโนโลยี และหน่วยงานภาครัฐที่สนใจทางด้าน ที่จะประยุกต์ใช้ Artificial Intelligence Machine Learning Data Science