ข่าวและกิจกรรม

หมวดหมู่: ทั้งหมด
จำนวน: 287

สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มก ขอร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ขอเชิญให้บัณฑิตมา รับตุ๊กตาแสดงความยินดี

สามารถมารับได้ช่วง 8:00-12:00 ในวันรับปริญญา ของบัณฑิต แต่ละวิทยาเขต

ขอเชิญเสนอชื่อนิสิตเก่าได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูงและสร้างชื่อเสียง

กรุณาจัดส่งรายชื่อนิสิตเก่า ภายในวันอังคารที่ 10 พศจิกายน 2563

Civil-Dongtan

ได้จัดเลี้ยงพร้อมมอบโล่แสดงความยินดีให้แก่ ศาสตราจารย์ ดร. สุวิมล สัจจวาณิชย์ E28 และศาสตราจารย์ ดร. วันชัย ยอดสุดใจ E49

โครงการภายใต้ AI FOR ALL

การแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติสำหรับการเกษตรอัจฉริยะ 2020

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563

สรุปทุนการศึกษาจากสมาคม วศ.มก ปี2563

รวมจากสมาคม 2,600,000บาท

ภาพบางส่วนจากงานสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. ครบรอบ 82 ปี

ภาพงาน เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ทรงเจริญพระชนมพรรษา 68 พรรษา