ข่าวและกิจกรรม

หมวดหมู่: ทั้งหมด
จำนวน: 440

Dongtan Five Run!

รับ Race Pack 2 มีนาคม 2567 10.00-18.00น.

ขอเชิญ เข้าร่วมงานนิทรรศการบนเส้นทางวิศวกรรม ครั้งที่ 12 Sustainovation-AI, Green, Innovation 2024

ระหว่างวันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00-20.00 น. ณ บริเวณอาคารชูชาติ กำภู (อาคาร 14) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขอ เชิญชวนบริจาคโลหิต ที่คณะ

วันพุธ ที่ 24/1/67

ขอแสดงความยินดีกับ นายวิฤทธิ์ วิเศษสินธุ์ นิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มก. รุ่นE46

เห็นชอบดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

ขอแสดงความยินดีกับ นายภาสกร ชัยรัตน์ นิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มก. รุ่นE47

เห็นชอบดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม