ข่าวและกิจกรรม

หมวดหมู่: ทั้งหมด
จำนวน: 62

ร่วมสมทบทุนสร้างฝายชะลอน้ำที่ หมู่บ้านหนองโรง ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

สร้างฝายชะลอน้ำ ในโครงการ ชลประทานอาสาพัฒนาชนบท ครั้งที่ 5

E38 Reunion

การกลับมารวมตัวของรุ่น 38

สวนตาลเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พี่โทน พรชัย สกุลรัตนสุภา E34 ตัวแทนสมาคมนิสิตเก่าฯ วางพวงมาลาอนุสาวรีย์ มล.ชูชาติ กำภู

เนื่องในโอกาส วันสถาปนาวิทยาเขตกำแพงแสน ครบ 38 ปี

งานคอนเสิร์ต นนทรีบาน สานใจรัก

งานคอนเสิร์ตการกุศล โดยวงดนตรีสุนทราภรณ์วงใหญ่

ขอเชิญร่วมแข่งขัน กอล์ฟการกุศล 2560

เพื่อการศึกษา ของวิศวกรรมชลประทาน

อาจารย์ปราโมทย์ ไม้กลัด นายช่างของพระราชา

อดีตอธิบดีกรมชลประทาน นายช่างผู้สนองงานพระราชามาทั้งชีวิต

งานวิศวกรรมแห่งชาติ 2560

ในหัวข้อ “วิศวกรรม 4.0” นวัตกรรมที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต

ประกาศเรื่อง 'นิสิตเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์'

ขอความร่วมมือเสนอชื่อนิสิตเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์และเพลงเฉลิมพระเกียรติ

เพื่อน้อมถวายความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสครบหนึ่งปีการเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร