ข่าวและกิจกรรม

หมวดหมู่: ทั้งหมด
จำนวน: 282

ตู้ความดันบวก ตรวจผู้ป่วยcovid 19

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ นำตู้ตรวจความดันบวกไปติดตั้ง ณ พื้นที่ตรวจคัดกรองผู้ป่วย covid19 ณ รพ. ศิริราช

E24, E39, E46 บริจาคมอบเงินให้สมาคมนิสิตเก่าวิศวฯ ช่วยต้านภัยโควิด

สนับสนุนเรื่องอุปกรณ์แพทย์โควิด

E33 มอบเงินให้สมาคมนิสิตเก่าวิศวฯ ช่วยโควิด 100,000บาท

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563

เชิญชวนนิสิตเก่าสมาคมวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บริจาคเงิน

เพื่อนำเงินบริจาคไปซื้อ Face shield ,ชุด CPE,ชุด KU PPE1,หุ่นยนต์บังคับวิทยุ น้องนนทรี

วันฉัตรมงคล

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

29 เมษายน วันคล้ายวันประสูติ

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร