ข่าวและกิจกรรม

หมวดหมู่: ทั้งหมด
จำนวน: 258

สมาคมฯ ได้ส่งพวงหรีดแสดงความเสียใจ น้องไอซ์ E68 เหยื่อกราดยิงโคราช

พิธีศพ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วัดช่องลม พระอารามหลวง จังหวัดราชบุรี

ขอเชิญทุกท่าน ร่วมกันบริจาคโลหิต

13 กุมภาพันธ์ 2563

พิธี วางพวงมาลาสามบูรพาจารย์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ได้กำหนดให้มีพิธี วางพวงมาลาสามบูรพาจารย์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 07.00 น. ณ อนุสาวรีย์ สามบูรพาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

เกษตรแฟร์ ประจำปี 2563

31 มกราคม - 8 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศ รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา2563 คณะ วิศวกรรมศาสาตร์

เริ่มรับสมัคร 17 กุมภาพันธ์ ถึง 13 มีนาคม 2563

ประมวลภาพงานในช่วงเช้าและช่วงค่ำ วันชูชาติ

จัดโดย สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์

งานดงตาลรัน#3

เตรียมพบกับ Hyb Team ที่งานดงตาลรัน#3 วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563