ข่าวและกิจกรรม

หมวดหมู่: ทั้งหมด
จำนวน: 235

คำเชิญชวนจากเหล่าวิทยากร

คุณศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ กับ "Technology Collaboration"

ห้ามพลาด EXECUTIVE DINNER TALK

ดงตาลรันครั้งที่2

ประกาศปิดรับสมัคร 13 มกราคมนี้

ขอแสดงความยินดีกับ

อ.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล

8 วิทยากรภายในงาน EXECUTIVE DINNER TALK

รวมผลงานและทำความรู้จักกับวิทยากรทั้ง 8 คน

ประมวลภาพงานเลี้ยงแสดงความยินดี นิสิตเก่า มก.

ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆ

ประมวลภาพและสรุป งานทัศนศึกษาดูงาน PEA Innovation Center และ PEA Smart Home

เมื่อวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา

500 TukTuks II เผย 6 Deal ประจำปี 2018

พร้อมหนุน Disruptive & Deep Tech Startup

ประธานและคณะกรรมการการจัดงาน Executive Dinner Talk

เข้าเรียนเชิญและขอบคุณ คุณณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์