ข่าวและกิจกรรม

หมวดหมู่: ทั้งหมด
จำนวน: 373

Thailand next normal ยุทธศาสตร์ไทย สู้ภัย Covid

แจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดงาน

KAMP Engineering

ขอเชิญนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่สนใจพัฒนาตนเอง มาสมัครเข้าร่วมโครงการ

เรียนเชิญท่านคณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา เป็นองค์ปาฐก

งาน Executive Dongtan Dinner Talk “Thailand Next Normal ยุทธศาสตร์ไทยสู้ภัยโควิด”

มอบกระเช้า สวัสดีปีใหม่ 2564 ผู้ใหญ่ที่เคารพ วันที่ 25 ธันวาคม 2563

รศ.ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล และ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร

ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มก ที่ได้รับเกียรติเป็น นิสิตเก่าดีเด่น ประจำปี 2564

จากสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.

Golf การกุศล สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สนามกอล์ฟ Windsor park & golf club วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564

ขอเชิญน้องๆนิสิตปัจจุบันเข้าร่วมสัมมนา CAREER TALK รู้ก่อน พร้อมกว่า สู่การทำงาาในยุค COVID-19

เย็นวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 17.00น. - 19.00น.​ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร IUP คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรฯ บางเขน