ข่าวและกิจกรรม

หมวดหมู่: ทั้งหมด
จำนวน: 440

ดงตาลสัมพันธ์ 65

1 สิงหาคม 2565

เสวนาออนไลน์ ในหัวข้อ “หลายเรื่องต้องรู้ เมื่อ Blockchain ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป”

วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 14:00 – 16:00 น ในรูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Cisco Webex

ขอเชิญสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มก.

โดยลงทะเบียนผ่าน ลิงก์ หรือ QR code

NEXT X SPRiNG

รายการอยากเห็นกรุงเทพดีกว่านี้ ผู้ว่าฯ คนต่อไป กับความหวังใหม่ ของคน กทม.

ขอแสดงความยินดี

คุณชูเลิศ จิตเจือจุน และ ศ.ดร. อมร พิมามาศ

Dongtan verse

โครงการจ้างงานบัณฑิตพิเศษ

ปีการศึกษา 2564