ข่าวและกิจกรรม

หมวดหมู่: ทั้งหมด
จำนวน: 275

พิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์

โดยนายกสมาคมและกรรมการสมาคมฯ

มอบโล่แก่นิสิตเก่าดีเด่นประจำปี 2562

วันเกษตรศาสตร์ 2 กุมภาพันธ์ 2562

มาแล้วกับ วีดีโอตัวเต็มของ EXECUTIVE DINNER TALK

พบกับสาระและความสนุกภายในงานตลอด 4 ชั่วโมง

ขอเชิญทุกท่าน ร่วมกันบริจาคโลหิต

วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคมนี้ เวลา 09.00 - 15.00 น.

คำเชิญชวนจากเหล่าอาจารย์

คำเชิญจากอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.

คำเชิญชวนจากเหล่าวิทยากร

วิทยากรอีก 3 ท่านที่จะมาพูดถึงงาน EXECUTIVE DINNER TALK

คำเชิญชวนจากเหล่าวิทยากร

คุณณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์ กับ "CEO บริษัท อุ๊คบี จำกัด"