ข่าวและกิจกรรม

หมวดหมู่: ทั้งหมด
จำนวน: 395

ส.มก.ขอเชิญนิสิตเก่า/ชมรมฯ ในสังกัด ส.มก. ที่ประสงค์จะรับการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนCovid 19 ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรุณาแจ้งชื่อที่ผู้แทนแต่ละรุ่น / ประธานชมรมฯ เพื่อรวบรวมส่งให้ส.มก.ทางไลน์ ภายในวันที่ 4 มิย.2564

แจ้งปรับเลื่อนงาน

เป็นวันที่ 20 สิงหาคม 2564

ยังคงกำหนดการเดิม

จะติดตามประเมินสถานการณ์อีกครั้งภายในวันที่ 30 เมษายน 2564

#หุ่นยนต์น้องนนทรี ตัวที่ 5 ส่งมอบ รพ.ภูมิพล

และ Face shieldจำนวน500 ชิ้น