ข่าวและกิจกรรม

หมวดหมู่: ทั้งหมด
จำนวน: 258

ประมวลภาพและสรุป งานทัศนศึกษาดูงาน PEA Innovation Center และ PEA Smart Home

เมื่อวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา

500 TukTuks II เผย 6 Deal ประจำปี 2018

พร้อมหนุน Disruptive & Deep Tech Startup

ประธานและคณะกรรมการการจัดงาน Executive Dinner Talk

เข้าเรียนเชิญและขอบคุณ คุณณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์

เครื่องกรองน้ำแบบคว่ำถังและแบบพกพา

โดยนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มก. ผศ.ดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์ รุ่น E49

UAV บินสำรวจ

โดยนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มก. ดร.ไชยวัฒน์ กล่ำพล รุ่น E46

คุณลำไย หุ่นยนต์รับใช้

โดยนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มก. ดร.กาญจนพันธุ์ สุขวิชชัย รุ่น E54

เทคโนโลยี...พลิกโลก

2019 ปีแห่งการปรากฏตัวที่ชัดเจนของ AI

ระบบกล้อง CCTV อัจฉริยะ

โดยนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มก. อ.ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา รุ่น E41

ประธานและคณะกรรมการการจัดงาน Executive Dinner Talk

เข้าเรียนเชิญและขอบคุณ คุณฐากร ปิยะพันธ์

ซีซาร์บ็อทหุ่นยนต์เพื่อการศีกษาสำหรับเด็ก

โดยนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มก. รศ.ณัฐวุฒิ ขวัญแก้ว รุ่น E39