ข่าวและกิจกรรม

หมวดหมู่: ทั้งหมด
จำนวน: 282

สมาคมฯเป็นเจ้าภาพงานสวดอภิธรรม คุณพ่อ ยศ ชาญเศรษฐิกุล

(บิดาของ รศ. ดร. พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล)

ประมวลภาพงาน ดงตาลรันครั้งที่ 2

วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

DONGTAN RUN #2 เริ่มแล้วอาทิตย์นี้

รายละเอียดต่างๆภายในงานดงตาลรันครั้งที่ 2

พิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์

โดยนายกสมาคมและกรรมการสมาคมฯ

มอบโล่แก่นิสิตเก่าดีเด่นประจำปี 2562

วันเกษตรศาสตร์ 2 กุมภาพันธ์ 2562

มาแล้วกับ วีดีโอตัวเต็มของ EXECUTIVE DINNER TALK

พบกับสาระและความสนุกภายในงานตลอด 4 ชั่วโมง