ดงตาลปันสุข

หมวดหมู่: ทั้งหมด
จำนวน: 3

นิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมมอบทุนการศึกษากับนายวุฒิภูมิ กาญจนา นิสิตชั้นปีที่ 3

นิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์หลากหลายรุ่น ร่วมมอบทุนการศึกษากับนายวุฒิภูมิ กาญจนา นิสิตชั้นปีที่ 3

สรุปยอดเงินบริจาคโครงงาน 'ดงตาลรักพ่อหลวง' (อัพเดท 11 ม.ค. 60)

สรุปยอดเงินบริจาคโครงงาน 'ดงตาลรักพ่อหลวง' เพื่อรวบรวมมอบให้มูลนิธิชัยพัฒนา ในวโรกาส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสู่สวรรคาลัย ครบ ๑๐๐ วัน