วันที่ 15 มีนาคม 2560 พี่อุทิศ ต่อวิริยะตระกูล นิสิตเก่า E39 อุปนายกและเลขานุการสมาคมฯ เป็นผู้แทนมอบทุนให้กับ นายวุฒิภูมิ กาญจนา นิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเป็นทุนการศึกษา เนื่องจากสมาชิกในครอบครัวประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต

        ทุนการศึกษาที่มอบให้แก่น้องวุฒิภูมิในครั้งนี้ได้รวบรวมจากรุ่นพี่นิสิตเก่าหลากหลายรุ่น เพื่อแสดงให้เห็นถึงน้ำใจต่อพี่น้องชาวดงตาลทุกคนและเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าพี่น้องชาวตาลจะไม่ทอดทิ้งกันแม้ในยามที่ต้องประสบกับเหตุการณ์ที่ยากลำบากเช่นนี้ ทีมงานและสมาชิกทุกคนในสมาคมฯ ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ของครอบครัวน้องวุฒิภูมิมา ณ ที่นี้ด้วยครับ