ข่าวและกิจกรรม

หมวดหมู่: ทั้งหมด
จำนวน: 235

เครื่องกรองน้ำแบบคว่ำถังและแบบพกพา

โดยนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มก. ผศ.ดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์ รุ่น E49

UAV บินสำรวจ

โดยนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มก. ดร.ไชยวัฒน์ กล่ำพล รุ่น E46

คุณลำไย หุ่นยนต์รับใช้

โดยนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มก. ดร.กาญจนพันธุ์ สุขวิชชัย รุ่น E54

เทคโนโลยี...พลิกโลก

2019 ปีแห่งการปรากฏตัวที่ชัดเจนของ AI

ระบบกล้อง CCTV อัจฉริยะ

โดยนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มก. อ.ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา รุ่น E41

ประธานและคณะกรรมการการจัดงาน Executive Dinner Talk

เข้าเรียนเชิญและขอบคุณ คุณฐากร ปิยะพันธ์

ซีซาร์บ็อทหุ่นยนต์เพื่อการศีกษาสำหรับเด็ก

โดยนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มก. รศ.ณัฐวุฒิ ขวัญแก้ว รุ่น E39

มนุษย์จะอยู่ร่วมหุ่นยนต์ได้ไหม? โดย ดร. เศรษฐพงศ์ มะลิสุวรรณ

เชิญรับฟังบทสัมภาษณ์จาก ดร. เศรษฐพงศ์ ผ่านรายการ สุทธิชัย Live

เชิญร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดี นิสิตเก่า มก.

ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆ