ข่าวและกิจกรรม

หมวดหมู่: ทั้งหมด
จำนวน: 373

แจ้งปรับเลื่อนงาน

เป็นวันที่ 20 สิงหาคม 2564

ยังคงกำหนดการเดิม

จะติดตามประเมินสถานการณ์อีกครั้งภายในวันที่ 30 เมษายน 2564

#หุ่นยนต์น้องนนทรี ตัวที่ 5 ส่งมอบ รพ.ภูมิพล

และ Face shieldจำนวน500 ชิ้น

Thailand next normal (Breaking News Update)

คณะวิศว มก และ อาจารย์ ร่วมต้านภัยโควิด พัฒนา

ตู้ความดันบวก,หุ่นยนต์พ่นยาฆ่าเชื้อโควิด,หน้ากาก faceshield