ข่าวและกิจกรรม

หมวดหมู่: ทั้งหมด
จำนวน: 282

อาจารย์วิศว ม. เกษตรสุดยอดนักประดิษฐ์ พัฒนาหุ่นยนต์น้องนนทรี

โรยละอองฆ่าเชื้อไม่ให้เชื้อฟุ้งกระจายได้ด้วย Remote ผ่านแว่น VR

ภาพงาน พระราชทานน้ำหลวงอาบศพและสวดพระอภิธรรม

คุณหญิงโฉฒศรี กำภู ณ อยุธยา โดยสมาคมฯ เป็นเจ้าภาพร่วม

กำหนดการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและสวดพระอภิธรรม

คุณหญิงโฉมศรี กำภู ณ อยุธยา

innovation.eng.ku.ac.th

เว็ปไซด์รวบรวมผลงานนวัตกรรมของคณะฯ

ประกาศเลื่อนการจัดงาน Thailand Digitalization

ด้วยสถานการณ์ของโรคไวรัส Covid 19

Thailand Digitalization

วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 รายละเอียด...