ข่าวและกิจกรรม

หมวดหมู่: ทั้งหมด
จำนวน: 169

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตเก่า วศ.มก.ทั้ง 7 ท่าน

นิสิตเก่า วศ.มก.ทั้ง 7 ท่านได้รับรางวัล " เกษตรศาสตร์ปราดเปรื่อง " รุ่นที่ 17

ขอแสดงความยินดีกับ พี่สมนึก รงค์ทอง รุ่น E36

“กรรมการผู้อำนวยการใหญ่” คนใหม่บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.)

งานรับน้อง รุ่น E74

ประเพณีงานวิ่ง รับน้อง รุ่น E74

เชิญชวนทุกท่านร่วมกันบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2/2561

วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561

ภาพบรรยากาศในงาน 80ปี ดงตาล กับการบริหารจัดการน้ำของประเทศ

บรรยากาศภายในงานสัมนา วันที่ 1 สิงหาคม 2561

กำหนดวันรับบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2/2561

วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 09:00-15:00

พิธีสงฆ์และทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล

เนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้ง 80ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์