ข่าวและกิจกรรม

หมวดหมู่: ทั้งหมด
จำนวน: 258

ขอเรียนเชิญร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดี

นิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับการเลือนตำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูง

Golf การกุศล สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สนามกอล์ฟ Windsor park & golf club วันูศกร์ที่ 31 มกราคม 2563

TEDxKasetsartU

ในวันที่ 1 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 - 18.00 น. ณ สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กับ Speaker 9 ท่าน

การบรรยาย Technical Talk

หัวข้อ “Insights from Reliability-Based Design to Complement Partial Factor Design Approach”

ดงตาลรัน 3

เปิดรับสมัคร 16 ตุลาคม 2562 อ่านรายละเอียดต่อ...

งานเลี้ยงแสดงความยินดีบัณฑิตใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.

ในวันที่ 29 ก.ย. 2562 โดย รุ่นE60 เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน

"Dongtan Family Rally" ประจำปี 2562 ALOHA BANGSAEN by E42

กรุงเทพ –ชลบุรี (บางแสน) ในวันที่ 5-6 ตค. 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม...