ข่าวและกิจกรรม

หมวดหมู่: ทั้งหมด
จำนวน: 303

ประกาศ รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา2563 คณะ วิศวกรรมศาสาตร์

เริ่มรับสมัคร 17 กุมภาพันธ์ ถึง 13 มีนาคม 2563

ประมวลภาพงานในช่วงเช้าและช่วงค่ำ วันชูชาติ

จัดโดย สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์

งานดงตาลรัน#3

เตรียมพบกับ Hyb Team ที่งานดงตาลรัน#3 วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563

ขอเรียนเชิญร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดี

นิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับการเลือนตำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูง

Golf การกุศล สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สนามกอล์ฟ Windsor park & golf club วันูศกร์ที่ 31 มกราคม 2563

TEDxKasetsartU

ในวันที่ 1 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 - 18.00 น. ณ สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กับ Speaker 9 ท่าน

การบรรยาย Technical Talk

หัวข้อ “Insights from Reliability-Based Design to Complement Partial Factor Design Approach”