ข่าวและกิจกรรม

หมวดหมู่: ทั้งหมด
จำนวน: 258

คำเชิญชวนจากเหล่าอาจารย์

คำเชิญจากอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.

คำเชิญชวนจากเหล่าวิทยากร

วิทยากรอีก 3 ท่านที่จะมาพูดถึงงาน EXECUTIVE DINNER TALK

คำเชิญชวนจากเหล่าวิทยากร

คุณณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์ กับ "CEO บริษัท อุ๊คบี จำกัด"

คำเชิญชวนจากเหล่าวิทยากร

คุณศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ กับ "Technology Collaboration"

ห้ามพลาด EXECUTIVE DINNER TALK

ดงตาลรันครั้งที่2

ประกาศปิดรับสมัคร 13 มกราคมนี้

ขอแสดงความยินดีกับ

อ.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล

8 วิทยากรภายในงาน EXECUTIVE DINNER TALK

รวมผลงานและทำความรู้จักกับวิทยากรทั้ง 8 คน

ประมวลภาพงานเลี้ยงแสดงความยินดี นิสิตเก่า มก.

ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆ