ข่าวและกิจกรรม

หมวดหมู่: ทั้งหมด
จำนวน: 395

ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล องค์ปาฐท "ยุทธศาสตร์ไทยสู้โควิค"

นายทวีศักดิ์ แสงทอง

กรรมการผู้จัดการ ออราเคิล ประเทศไทย วิทยากร Dinner Talk

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง วิทยากร Dinner Talk

ครม.มีมติแต่งตั้ง

นายสุรสีห์ กิตติมณฑล ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มก. จัดโครงการ จากใจพี่ สู่มือน้อง

เพื่อร่วมช่วยเหลือนิสิตปัจจุบัน คณะวิศวฯ มก. ทั้ง 4 วิทยาเขต และวิทยาลัยการชลประทาน ที่ประสบปัญหาจากสถานการณ์ Covid19

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. ครบรอบปีที่ 83

เนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. ครบรอบ 83 ปี 1 สิงหาคม 2564

เลื่อนการจัดงาน Executive Dinner Talk

เลื่อนไปจัดต้นปี 2565 (หากได้วันเวลาที่แน่นอนจะเรียนให้ทราบเป็นระยะๆ ครับ)

KU สู้ COVID-19

การช่วยเหลือผู้มารับการฉีดวัคซีน โดยพี่น้องชาวดงตาล จิตอาสา...