งานดงตาลสัมพันธ์ ' 66  จัดวันที่ 1 สิงหาคม เวลา 18:00 สำรองที่นั่งได้ที่ เจ้าหน้าที่สมาคม  025795739 หรือ ผู้แทนรุ่น นะครับ