ข่าวและกิจกรรม

หมวดหมู่: ทั้งหมด
จำนวน: 373

หลวงตาปพนพัชร์ จิรธัมโม

ท่านเจ้าอาวาส วัดคำประมง

THAILAND NEXT NORMAL

วันศุกร์ ที่11 กุมภาพันธ์ 2565

สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มก. ขอแสดงความยินดี

ดร.รวิวรรณ ภูริเดช และ ดร.กิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล

e37 news analysis

20.30-21.00น. คืนนี้ 29 กันยายน 2564 ช่อง Thaipbs

ดงตาลผูกพันสายสัมพันธ์วันเกษียณ’64

ขอเชิญชาววิศวฯ นิสิตเก่า นิสิตปัจจุบัน เข้าร่วมแสดงมุทิตาจิต...

ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล องค์ปาฐท "ยุทธศาสตร์ไทยสู้โควิค"

นายทวีศักดิ์ แสงทอง

กรรมการผู้จัดการ ออราเคิล ประเทศไทย วิทยากร Dinner Talk