ข่าวและกิจกรรม

หมวดหมู่: ทั้งหมด
จำนวน: 208

เรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตประจำปี

วันที่ 2 เมษยน 2561 เชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นจิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ

HYB Team x Dongtan Run

ยินดีต้อนรับสาวสวยขาแรงอีกหนึ่งทีม

จัดทัศนศึกษาดูงาน AI Center และ ศูนย์ Huawei Openlab Bangkok

สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดทัศนศีกษาดูงาน

KU Research to Business EXPO2018

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบผู้ประกอบการเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยไปสู่ Thailand 4.0

เรียนเชิญช่างภาพเข้าร่วมเก็บบันทึกภาพงาน ดงตาลรัน

ช่างภาพที่สนใจสามารถร่วมเก็บภาพ งานดงตาลรัน ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

กิจกรรมรับบริจาคโลหิต

สมาคมนิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตโดยสภากาชาดไทย

KU Startup Talk#2

เปิดประสบการณ์ Startup ครั้งที่2 กับเหล่าวิทยากรมากมาย