ข่าวและกิจกรรม

หมวดหมู่: ทั้งหมด
จำนวน: 185

หลักสูตรใหม่รองรับปัญหามหาวิทยาลัยปิดตัว

มหาวิทยาลัยปรับหลักสูตรและการเรียนการสอน

ชมวีดีทัศน์เปิดงาน AGRINOVATION KU ENGINEERING 2018

งาน บนเส้นทางวิศวกรรม ครั้งที่11 เพื่อวันนี้และวันหน้า สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

งานดงตาลรัน เริ่มเปิดรับสมัคร

สมัครได้ทั้งแบบรายบุคคลและเป็นกลุ่ม

AGRINNOVATIONN ENGINEERING 2018

เพื่อวันนี้และวันหน้า สู่พัฒนาอย่างยั่งยืน

ท่านที่ปรึกษา อุปนายก และกรรมการสมาคม อวยพรปีใหม่อธิบดีกรมชลฯ

สวัสดีปีใหม่ ดร.ทองเปลว กองจันทร์ รุ่นนรช.35 อธิบดีกรมชลประทาน

บรรยากาศการซ้อมวิ่งของ "นักวิ่งดงตาล"

กลุ่มนักวิ่งดงตาล ได้ทำการซ้อมวิ่ง พร้อมกับนำวิวสวยๆมาฝาก

KU Startup Talk

ร่วมเปิดโลก Startup สำหรับนิสิตเกตรฯ และบุคคลทั่วไป 

งานประกวดนวัตกรรม "จัดการขยะแก้วน้ำงานวิ่ง"

เฉพาะนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทุกระดับชั้นปีและภาควิขา

4 มกราคม วันชูชาติ กำภู

ผู้เป็นจุดเริ่มต้นของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์