ข่าวและกิจกรรม

หมวดหมู่: ทั้งหมด
จำนวน: 235

จัดทัศนศึกษาดูงาน AI Center และ ศูนย์ Huawei Openlab Bangkok

สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดทัศนศีกษาดูงาน

KU Research to Business EXPO2018

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบผู้ประกอบการเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยไปสู่ Thailand 4.0

เรียนเชิญช่างภาพเข้าร่วมเก็บบันทึกภาพงาน ดงตาลรัน

ช่างภาพที่สนใจสามารถร่วมเก็บภาพ งานดงตาลรัน ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

กิจกรรมรับบริจาคโลหิต

สมาคมนิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตโดยสภากาชาดไทย

KU Startup Talk#2

เปิดประสบการณ์ Startup ครั้งที่2 กับเหล่าวิทยากรมากมาย

วิทยาการคำนวณ

วิชาบังคับใหม่ ที่เริ่มเรียนตั้งแต่ปี 2561

บรรยากาศในกิจกรรม ห้องเรียนนักวิ่ง

โค้ชนักวิ่งมืออาชีพ มาแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับการวิ่ง

KU Startup Talk เริ่มพรุ่งนี้ 9.00 น.

เปิดโลกประสบการณ์กับเหล่า Startup เริ่มวันที่ 8 ก.พ. 61