ขอร่วมแสดงความยินดีนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มก. ดีเด่น และนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ผู้รับตำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูง 2564

สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ตาม ลิ้งด้านล่างได้ครับ

นิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มก. ผู้ได้รับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง2564
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=engineering.ku.alumni&set=a.6596630847078639

นิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มก. ดีเด่น ประจำปี 2564
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=engineering.ku.alumni&set=a.6596598980415159

ภาพบรรยากาศงานแสดงความยินดีนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มก. ดีเด่น และนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ผู้รับตำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูง 2564
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.6595660413842349&type=3