หลวงตาปพนพัชร์ จิรธัมโม ท่านเจ้าอาวาส วัดคำประมง
นิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ ดีเด่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ประจำปี 2564 ด้านบริการสังคม
ผมและนิสิตทั้งเก่าและปัจจุบัน ขอร่วมเป็นกำลังใจ ให้หลวงตา และจิตอาสา ทุกท่าน ที่ให้การดูแล ผู้ป่วยมะเร็ง กว่า 6,200 คน
ที่อุทิศตนเพื่อ ความสุขของมวลมนุษย์ชาติ ดังที่ ท่านกล่าวไว้ว่ "ต้นทุนคือหัวใจกำไรคือความสุขของประชาชน" และแรงบันดาลใจ จาก อาจารย์ อารย์ ถึง พระลูกศิษย์ ด้วยประโยค สั้นๆ ว่า "ลูกศิษย์กตัญญู"