เพื่อให้งาน Engineer Dongtan Executive Dinner Talk ครั้งที่ 2 มีประโยชน์ต่อผู้รับฟังอย่างคุ้มค่าและสมบูรณ์ที่สุด โดยสามารถติดตามการการถ่ายทอดสดผ่าน

Facebook สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ https://www.facebook.com/engineering.ku.alumni

ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พศ. 2565 เวลา 18.00 น. -22.00 น.