รับชม  Live สด
Thailand Turnaround
พลิกโฉมประเทศไทยสู้ภัยโควิด 2022 
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 17:00-22:00 น. ถ่ายทอดสดจาก 
ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 22 
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอทเซ็นทรัลเวิลดิ์
https://www.facebook.com/engineering.ku.alumni/