มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ความปลอดภัยสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า  
ระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน 2565  ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา  ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

1) Topic 1: EV safety for Engineers   (27-28 เมย 2565)
  เหมาะสำหรับ วิศวกร ช่างเทคนิค อาจารย์ และผู้สนใจทั่วไป

2) Topic 2: EV safety for 1st responder (firefighter)  (29 เมย 2565)
  เหมาะสำหรับนักดับเพลิง  ทีมตอบโต้ต่อภาวะฉุกเฉิน

วิทยากรโดย Mr. Hookyung Lee, CEO EVall, Korea และทีมงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

หัวข้อละ 35 คนเท่านั้น "ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย"
ลงทะเบียนได้ที่ 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEVSYvKdrQMK5V9rCB8CK5l9BjHMlY5PF5KneAZm_ANTXFMg/viewform