เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๕:๐๐ น. ณ วัดโพสพผลเจริญ ถนนลำลูกกา ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ได้จัดพิธีฌาปกิจแด่นายเจริญสุข วรพรรณโสภาค นิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่น E38  ซึ่งถึงแก่กรรมอย่างสงบด้วยโรคมะเร็งก้านสมอง เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี

        นายเจริญสุข หรือพี่ทิด E38 เป็นบุคคลผู้เป็นที่รักใคร่ของพี่น้องและเพื่อนเป็นอย่างมาก ในด้านความรู้และความสามารถ พี่ทิดถือเป็นบุคคลากรคนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญด้านทรัพยากรน้ำ โดยในปี 2016 ที่ผ่านมา ท่านได้ดำรงตำแหน่งรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายปฏิบัติการ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรืออีสท์วอเตอร์ (EASTW)

        สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัววรพรรณโสภาค และขอให้ดวงวิญญาณของพี่ทิด เจริญสุข วรพรรณโสภาค ไปสู่สุขคติในสัมปรายภพด้วยเทอญ