ชาวตาล

หมวดหมู่: ทั้งหมด
จำนวน: 64

Foresight Newsletter: การลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมายในระเบียงเขตเศรษฐกิจตะวันออก (EEC)

Foresight Newsletter รู้ลึก รู้ทัน กับหอการค้าไทย ฉบับที่ 74: 31 มีนาคม 2560 เรื่อง "การลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมายในระเบียงเขตเศรษฐกิจตะวันออก"

Bangkok Makerthon 2017 ประกวดนวัตกรรมหัวข้อเมืองอัจฉริยะ (Smart City)

การแข่งขันประกวดสร้างนวัตกรรม คัดเลือกตัวแทนประเทศไทย ไปแข่งขันในระดับภูมิภาค

เรื่องเด่น: ทาเลนท์ โมบิลิตี้ เชื่อมนักวิจัย-อุตสาหกรรม

บทความที่รวบรวมโดย ฝ่ายบริหารจัดการข้อมูลและองค์ความรู้ (TCCIC) ฉบับที่ 6 : 28 มีนาคม 2560

"Panus LogTech Award 2017" โครงการประกวดนวัตกรรมส่งเสริมระบบ Logistics ชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาท

Panus Thailand LogTech Award 2017 โครงการประกวดสุดยอดนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมระบบ Logistics

เรื่องเด่น: สถานะการขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

บทความที่รวบรวมโดย ฝ่ายบริหารจัดการข้อมูลและองค์ความรู้ (TCCIC) ฉบับที่ 6 : 28 มีนาคม 2560

Thailand Tech Show 2017

งานวิจัยเพื่อนักลงทุน เสริมพลังธุรกิจด้วยวิทย์และนวัตกรรม จาก สวทช.

ใกล้แล้ว!! การประกวด IDT2017 จะปิดรับสมัครวันที่ 1 ต.ค. 60 นี้แล้ว

Innovation for Defence Technology Contest 2017 ชิงโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ร่วมเชียร์!! ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แข่งขัน Formula ที่ญี่ปุ่น

ทีม Dongtaan Racing จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขัน Student Formula Japan 2017

โครงการ Enjoy Science: Young Makers Contest 2

ประกวดสิ่งประดิษฐ์ในหัวข้อ "สิ่งประดิษฐ์เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในชุมชน"

ค้นหา..สุดยอดนักออกแบบ Thailand Local Tourism Design Awards 2017

งานประกวดออกแบบสินค้าท่องเที่ยวจากชุมชนทั่วประเทศ