ขอเชิญร่วมงานการกุศล เพื่อหารายได้จัดซื้อเครื่องดนตรีให้กับนักเรียน โรงเรียนบ้านรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์  อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก

        ชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรมการกุศล เพื่อหารายได้จัดซื้อเครื่องดนตรีให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์  อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก โดยจัดเป็นคอนเสิร์ตการกุศล Music For All ดนตรีตามรอยพระบาท ที่แสดงโดยวงดุริยางค์เครื่องลมแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ KU Wind Symphonic Band (80 ชิ้น)  ในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์นี้ ณ โรงเรียนบ้านรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์  เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป

        ในโอกาสนี้ ขอเชิญชวนผู้มีจิตกุศลร่วมบริจาคเครื่องดนตรีเก่าที่ยังสามารถใช้ได้ หรือบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อเครื่องดนตรีให้กับนักเรียน ทดแทนของเก่าที่ชำรุด และจัดซื้อให้เพียงพอกับจำนวนนักเรียนที่ต้องการ โดยสามารถบริจาคผ่านบัญชี ดนตรีการกุศล ร.ร.รักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ ธนาคารออมสิน สาขาเนินมะปราง เลขที่บัญชี 0201-9962-6928

       รบกวนผู้บริจาคแจ้งชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และจำนวนเงิน ไปยังเฟสบุคของคุณโจ (Joe Wittaya Atthnat) หรือคุณป๊อป (Pop Violin) เพื่อให้ทางโรงเรียนออกใบอนุโมทนาบัตรที่สามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 084-454-6654, 081-964-5662