อาจารย์วรพจน์ ศตเดชากุล ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นำเสนอผลงานระบบเกษตร 4.0 โดยใช้ Automation Planting System with a Smart Farm Robot รายละเอียดเป็นอย่างไร เชิญรับชมได้จากคลิปวีดีโอที่อาจารย์วรพจน์โพสลง Facebook กันได้เลยครับ