เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๐/๒๕๖๐ เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง

บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งในประกาศฉบับนี้มีจำนวนทั้งสิ้น ๑๐ ท่าน หนึ่งในนั้นคือ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร หรือพี่หนึ่ง โยธา นิสิตเก่าจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่น 37 ซึ่งท่านได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ขอแสดงความยินดีกับพี่หนึ่ง E37 มา ณ ที่นี้ด้วยครับ