เมื่อวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5 - นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ครั้งที่ 2/2560 มีมติที่สำคัญในการแต่งตั้งศาสตราจารย์ 7 ท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ 37 ท่าน 

        สำหรับการแต่งตั้งศาสตราจารย์ มีรายชื่อของ ศ.ดร.นุชนารถ ศรีวงศิตานนท์ นิสิตเก่าวิศวะ E36 ทางสมาคมนิสิตเก่าฯ จึงขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.นุชนารถ มา ณ ที่นี้ด้วยคะ นับเป็นเกียรติประวัติกับวงศ์ตระกูลและภาควิชาทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นอย่างยิ่ง

        ขอเชิญพี่น้องชาวดงตาลร่วมแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.นุชนารถ ได้ด้วยการแสดงความคิดเห็นที่กล่องข้อความด้านล่างของข่าวนี้ อย่าลืมสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบก่อนนะคะ