ข่าวและกิจกรรม

หมวดหมู่: ทั้งหมด
จำนวน: 373

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง วิทยากร Dinner Talk

ครม.มีมติแต่งตั้ง

นายสุรสีห์ กิตติมณฑล ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มก. จัดโครงการ จากใจพี่ สู่มือน้อง

เพื่อร่วมช่วยเหลือนิสิตปัจจุบัน คณะวิศวฯ มก. ทั้ง 4 วิทยาเขต และวิทยาลัยการชลประทาน ที่ประสบปัญหาจากสถานการณ์ Covid19

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. ครบรอบปีที่ 83

เนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. ครบรอบ 83 ปี 1 สิงหาคม 2564

เลื่อนการจัดงาน Executive Dinner Talk

เลื่อนไปจัดต้นปี 2565 (หากได้วันเวลาที่แน่นอนจะเรียนให้ทราบเป็นระยะๆ ครับ)

KU สู้ COVID-19

การช่วยเหลือผู้มารับการฉีดวัคซีน โดยพี่น้องชาวดงตาล จิตอาสา...

ส.มก.ขอเชิญนิสิตเก่า/ชมรมฯ ในสังกัด ส.มก. ที่ประสงค์จะรับการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนCovid 19 ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรุณาแจ้งชื่อที่ผู้แทนแต่ละรุ่น / ประธานชมรมฯ เพื่อรวบรวมส่งให้ส.มก.ทางไลน์ ภายในวันที่ 4 มิย.2564