ข่าวและกิจกรรม

หมวดหมู่: ทั้งหมด
จำนวน: 324

โครงการภายใต้ AI FOR ALL

การแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติสำหรับการเกษตรอัจฉริยะ 2020

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563

สรุปทุนการศึกษาจากสมาคม วศ.มก ปี2563

รวมจากสมาคม 2,600,000บาท

ภาพบางส่วนจากงานสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. ครบรอบ 82 ปี

ภาพงาน เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ทรงเจริญพระชนมพรรษา 68 พรรษา

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และร่วมสัมมนาวิชาการฟังบรรยาย เรื่อง DIGITAL TRANSFORMATION

ในวัน ศุกร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2563 สถานที่ ห้อง 0410 ชั้น 4 อาคารชูชาติ กำภู คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.

บรรยายพิเศษ วันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบปีที่ 82

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 สถานที่ ห้อง 0410 อาคารชูชาติกำภู