ขอ เชิญชวนบริจาคโลหิต ที่คณะ วันพุธ ที่ 24/1/67

โปรดพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอเพื่อลดปัญหาเลือดลอย

กรณี ยังไม่ได้ทานอาหาร สามารถมารับประทานของว่าง ก่อนเข้าบริจาค

2 สาเหตุนี้ มัก ทำให้บริจาคโลหิตไม่ได้