ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิจ นนทนานันท์ 
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์นิสิตเก่ารุ่น E 37

ในโอกาสเข้ารับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2566
จาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์  อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เมื่อวันอังคารที่ 2 เมษายน 2567