ใครสนใจไปทานอาหารที่บาร์วิศวะ สามารถสำรองที่นั่ง ผ่าน QR code หรือ ลิ้งก์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdB-jY41y9zWeqRX88JGQQlqWjqudWNKHnnq-jvfoBLLIZaiQ/viewform