ข่าวและกิจกรรม

หมวดหมู่: ทั้งหมด
จำนวน: 324

ขอเชิญน้องๆนิสิตปัจจุบันเข้าร่วมสัมมนา CAREER TALK รู้ก่อน พร้อมกว่า สู่การทำงาาในยุค COVID-19

เย็นวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 17.00น. - 19.00น.​ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร IUP คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรฯ บางเขน

สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มก ขอร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ขอเชิญให้บัณฑิตมา รับตุ๊กตาแสดงความยินดี

สามารถมารับได้ช่วง 8:00-12:00 ในวันรับปริญญา ของบัณฑิต แต่ละวิทยาเขต

ขอเชิญเสนอชื่อนิสิตเก่าได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูงและสร้างชื่อเสียง

กรุณาจัดส่งรายชื่อนิสิตเก่า ภายในวันอังคารที่ 10 พศจิกายน 2563

Civil-Dongtan

ได้จัดเลี้ยงพร้อมมอบโล่แสดงความยินดีให้แก่ ศาสตราจารย์ ดร. สุวิมล สัจจวาณิชย์ E28 และศาสตราจารย์ ดร. วันชัย ยอดสุดใจ E49