ข่าวและกิจกรรม

หมวดหมู่: ทั้งหมด
จำนวน: 428

วิกฤตลุ่มน้ำเจ้าพระยา : น้ำท่วมกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แก้... ยังไง??

วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 13:00-16:30 น.

น้ำท่วมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแก้ยังไง

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00น.-16.00น.

ใบสั่งจอง พระนาคปรก

ในวาระครบรอบ 84ปี

health tech x

ทุนสนับสนุนต่อ1 ทีม มากถึง 5แสนบาท

International Women in Engineering Day 2022

ในวันที่ 23 มิถุนายน 2565 จัดโดยสมาคมวิศวกรหญิงไทย (TWEA) เวลา 14:00-16:00 น.

คณะวิศวฯ ขอเชิญทุกท่าน ร่วมการสัมมนา Cybersecurity ตระหนักรู้ เพื่อสู้ภัยคุกคาม

จัดขึ้นในวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00-15.00 น.

งานเสวนา วิกฤตลุ่มน้ำเจ้าพระยา น้ำท่วมกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แก้ยังไง

1สิงหาคม2565 เวลา 13:00-16:00 น. ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดงตาลสัมพันธ์ 65

1 สิงหาคม 2565

เสวนาออนไลน์ ในหัวข้อ “หลายเรื่องต้องรู้ เมื่อ Blockchain ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป”

วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 14:00 – 16:00 น ในรูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Cisco Webex