ภาพบรรยากาศ วันสถาปนาคณะ วิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบ 85 ปี พิธีวางแจกันหม่อมหลวงชูชาติ กำภู และ พิธีเปิดอาคารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม-วิศวกรรมการบินและอวกาศ ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2566

ดูรูปเพิ่มเติม