ข่าวและกิจกรรม

หมวดหมู่: ทั้งหมด
จำนวน: 373

Update KAMP NEWS

โครงการ KAMP เริ่มโครงการวันที่ 9 กุมภาพันธ์

เลื่อน วันจัดงาน Thailand next normal

จากวันที่ 19 มี.ค. เป็น 14 พ.ค. 2564

Thailand next normal (Breaking News Update)

10/02/2021

ขอเเสดงความยินดีกับนิสิตเก่าทุกท่านที่ได้รับเลือกเป็นนิสิตเก่าดีเด่นประจำปี 2564

นิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลนิสิตเก่าดีเด่น 6 ท่าน ได้แก่...

ร่วมทำบุญ โครงการต้านภัยโควิด 19 ระลอกใหม่

ขอเชิญชวนศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.ทุกรุ่น ร่วมทำบุญ

เปลี่ยนแปลงกำหนดการ

Thailand next normal ยุทธศาสตร์ไทย สู้ภัย Covid

ทางสมาคม ขอแจ้งเลื่อนการแข่งขันกอล์ฟการกุศล

ไปเป็นวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 แทน วันที่ 29 มกราคม 2564 เดิม

ขอขอบคุณ คุณ คมกฤช ทินกร ณ อยุธยา (E35)

ช่วยสนับสนุนการจัดงาน

Thailand next normal (Breaking News Update)

4 เรื่อง