ข่าวและกิจกรรม

หมวดหมู่: ทั้งหมด
จำนวน: 341

สรุปทุนการศึกษาจากสมาคม วศ.มก ปี2563

รวมจากสมาคม 2,600,000บาท

ภาพบางส่วนจากงานสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. ครบรอบ 82 ปี

ภาพงาน เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ทรงเจริญพระชนมพรรษา 68 พรรษา

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และร่วมสัมมนาวิชาการฟังบรรยาย เรื่อง DIGITAL TRANSFORMATION

ในวัน ศุกร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2563 สถานที่ ห้อง 0410 ชั้น 4 อาคารชูชาติ กำภู คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.

บรรยายพิเศษ วันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบปีที่ 82

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 สถานที่ ห้อง 0410 อาคารชูชาติกำภู

ผลงานเรือเก็บขยะลอยน้ำในทะเล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขอเชิญชวนพี่น้องชาวดงตาลทุกท่านปันน้ำใจให้น้องนิสิตฝ่าวิกฤตโควิด-19

สมาคมฯจะทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการมอบทุนต่อให้คณะฯ และประสานให้คณะฯออกใบเสร็จให้ทุกทุนที่มอบทุนมา

ตู้ความดันบวก ตรวจผู้ป่วยcovid 19

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ นำตู้ตรวจความดันบวกไปติดตั้ง ณ พื้นที่ตรวจคัดกรองผู้ป่วย covid19 ณ รพ. ศิริราช