ข่าวและกิจกรรม

หมวดหมู่: ทั้งหมด
จำนวน: 324

วันฉัตรมงคล

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

29 เมษายน วันคล้ายวันประสูติ

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

อาจารย์วิศว ม. เกษตรสุดยอดนักประดิษฐ์ พัฒนาหุ่นยนต์น้องนนทรี

โรยละอองฆ่าเชื้อไม่ให้เชื้อฟุ้งกระจายได้ด้วย Remote ผ่านแว่น VR

ภาพงาน พระราชทานน้ำหลวงอาบศพและสวดพระอภิธรรม

คุณหญิงโฉฒศรี กำภู ณ อยุธยา โดยสมาคมฯ เป็นเจ้าภาพร่วม

กำหนดการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและสวดพระอภิธรรม

คุณหญิงโฉมศรี กำภู ณ อยุธยา

innovation.eng.ku.ac.th

เว็ปไซด์รวบรวมผลงานนวัตกรรมของคณะฯ