ข่าวและกิจกรรม

หมวดหมู่: ทั้งหมด
จำนวน: 444

ขอแสดงความยินดีกับ นายวิฤทธิ์ วิเศษสินธุ์ นิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มก. รุ่นE46

เห็นชอบดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

ขอแสดงความยินดีกับ นายภาสกร ชัยรัตน์ นิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มก. รุ่นE47

เห็นชอบดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ดงตาลแฟมิลี่แรลลี่ '66DONGTAN RALLY 2566 

วันเสาร์ที่ 25 และวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2566  

ขอแสดงความยินดีกับ นายชูชาติ รักจิตร นิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มก. รุ่นE36

เห็นชอบดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมชลประทาน

งานดงตาลสัมพันธ์ ‘66

1 ส.ค. 66

มอบทุนการศึกษาและทุนการศึกษาต่อเนื่อง

รวมเป็นเงิน 1,905,000 บาท