ข่าวและกิจกรรม

หมวดหมู่: ทั้งหมด
จำนวน: 341

E24, E39, E46 บริจาคมอบเงินให้สมาคมนิสิตเก่าวิศวฯ ช่วยต้านภัยโควิด

สนับสนุนเรื่องอุปกรณ์แพทย์โควิด

E33 มอบเงินให้สมาคมนิสิตเก่าวิศวฯ ช่วยโควิด 100,000บาท

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563

เชิญชวนนิสิตเก่าสมาคมวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บริจาคเงิน

เพื่อนำเงินบริจาคไปซื้อ Face shield ,ชุด CPE,ชุด KU PPE1,หุ่นยนต์บังคับวิทยุ น้องนนทรี

วันฉัตรมงคล

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

29 เมษายน วันคล้ายวันประสูติ

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

อาจารย์วิศว ม. เกษตรสุดยอดนักประดิษฐ์ พัฒนาหุ่นยนต์น้องนนทรี

โรยละอองฆ่าเชื้อไม่ให้เชื้อฟุ้งกระจายได้ด้วย Remote ผ่านแว่น VR