สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอเชิญนิสิตเก่าเข้าร่วมศึกษาดูงานเทคโนโลยีพลังงานสะอาด จ.ระยอง 3 แห่ง ในวันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 ดังนี้

- โรงไฟฟ้า Refuse Derived Fuel บริษัท โกลบอล พาวเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (GPSC)
- ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดลอยน้ำ (Floating Solar) บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด
- โรงงานผลิตแบตเตอรี่ Nuovo Plus

-สนับสนุนโดยสมาคม FREE ไม่มีค่าใช้จ่าย

กำหนดการตามโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ด้านล่าง

-ผู้สนใจโปรดลงทะเบียนภายในวันที่ 24 มีนาคม ได้ที่ 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEDcIy0x2mkLpn_W3oJmcz2ck4djYP1dr0LEzZEnZRd5q0SA/viewform?usp=pp_url

(phone) สอบถามเพิ่มเติม โทร. 061-0563232 หรือ 02-05795739