พลิกวิกฤตมหันตภัยโลกร้อน
11 March 2023

https://youtu.be/-QNuJ-n5ksM

https://youtu.be/CTXOzfwIxik

https://youtu.be/NUfx2p5PsYc