เอกสารและคลิปจากเสวนา Climate change ช่วง Special Talk

สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเสวนา ได้จากลิ้งด้านล่างได้ครับ

https://drive.google.com/drive/folders/1zn7ruU_zcROx5UHCEoWjtJJh_C4c4r3n