ข่าวและกิจกรรม

หมวดหมู่: ทั้งหมด
จำนวน: 373

พี่โทน พรชัย สกุลรัตนสุภา E34 ตัวแทนสมาคมนิสิตเก่าฯ วางพวงมาลาอนุสาวรีย์ มล.ชูชาติ กำภู

เนื่องในโอกาส วันสถาปนาวิทยาเขตกำแพงแสน ครบ 38 ปี

สวนตาลเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

E38 Reunion

การกลับมารวมตัวของรุ่น 38

ร่วมสมทบทุนสร้างฝายชะลอน้ำที่ หมู่บ้านหนองโรง ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

สร้างฝายชะลอน้ำ ในโครงการ ชลประทานอาสาพัฒนาชนบท ครั้งที่ 5

วันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี

๕๔ ปี รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ งานวันที่ระลึก "วันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี" ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

งานคอนเสิร์ต นนทรีบาน สานใจรัก

งานคอนเสิร์ตการกุศล โดยวงดนตรีสุนทราภรณ์วงใหญ่

ขอเชิญร่วมแข่งขัน กอล์ฟการกุศล 2560

เพื่อการศึกษา ของวิศวกรรมชลประทาน

อาจารย์ปราโมทย์ ไม้กลัด นายช่างของพระราชา

อดีตอธิบดีกรมชลประทาน นายช่างผู้สนองงานพระราชามาทั้งชีวิต

งานวิศวกรรมแห่งชาติ 2560

ในหัวข้อ “วิศวกรรม 4.0” นวัตกรรมที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต

ประกาศเรื่อง 'นิสิตเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์'

ขอความร่วมมือเสนอชื่อนิสิตเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑