สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดทัศนศึกษาดูงาน ระบบบ้านอัจฉริยะ(PEA Smart Home และ PEA Innovation Center)    ในวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 (รับจำนวนจำกัด 30 ท่าน)

สมาคมฯใคร่ขอเชิญชวนทัศนศึกษาดูงานดังกล่าว ทั้งนี้โปรดแจ้งความจำนงได้ที่ mail : oalumni@ku.ac.th โทร. 0-2797-0999 ต่อ 1117 หรือ 0-2579-5739 หรือ  FAX แบบตอบรับท้ายนี้ส่งกลับที่สมาคมฯ ภายในวันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561