วันนี้นายพรชัย สกุลรัตนสุภา อุปนายกสมาคม และนายอุทิศ ต่อวิริยะตระกูลอุปนายกและเลขานุการสมาคม นิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มก.ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีสวดพระอภิธรรม คุณชาญยุทธ์ ศุภรานนท์รัตน์ (น้องบูณ E47) และมอบเงินช่วยเหลือในนามสมาคม และ เงินช่วยเหลือในนามส่วนตัวอีกด้วย