ด้วยสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดงานเลี้ยงแสดงความยินดี แก่นิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มก. ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆ ในวันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพ ตั้งแต่เวลา 18.00 น.