ประธานและกรรมการการจัดงาน Executive Dinner Talk เข้าเรียนเชิญและขอบคุณ คุณปิยะ ประยงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจพฤกษาเรียลเอสเตท สำหรับการตอบรับการเป็นวิทยากรและให้การสนับสนุนงานExecutive Dinner Talk"