ข่าวและกิจกรรม

หมวดหมู่: ทั้งหมด
จำนวน: 235

เชิญชวนร่วมกิจกรรมวิ่ง วันที่ 14 ธันวาคม 2560

ร่วมวิ่งกันที่ สนามอินทรีย์ เริ่มเวลา 18.00 น.

พี่โทน พรชัย สกุลรัตนสุภา E34 ตัวแทนสมาคมนิสิตเก่าฯ วางพวงมาลาอนุสาวรีย์ มล.ชูชาติ กำภู

เนื่องในโอกาส วันสถาปนาวิทยาเขตกำแพงแสน ครบ 38 ปี

สวนตาลเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

E38 Reunion

การกลับมารวมตัวของรุ่น 38

ร่วมสมทบทุนสร้างฝายชะลอน้ำที่ หมู่บ้านหนองโรง ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

สร้างฝายชะลอน้ำ ในโครงการ ชลประทานอาสาพัฒนาชนบท ครั้งที่ 5

วันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี

๕๔ ปี รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ งานวันที่ระลึก "วันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี" ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

งานคอนเสิร์ต นนทรีบาน สานใจรัก

งานคอนเสิร์ตการกุศล โดยวงดนตรีสุนทราภรณ์วงใหญ่

ขอเชิญร่วมแข่งขัน กอล์ฟการกุศล 2560

เพื่อการศึกษา ของวิศวกรรมชลประทาน

อาจารย์ปราโมทย์ ไม้กลัด นายช่างของพระราชา

อดีตอธิบดีกรมชลประทาน นายช่างผู้สนองงานพระราชามาทั้งชีวิต