สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid 19 ทางสมาคม ขอแจ้งเลื่อนการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ไปเป็นวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 แทน วันที่ 29 มกราคม 2564 เดิม

สนามแข่ง วินเซอร์ กอล์ฟคลับ ที่เดิม นะคับ 

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ