ทางสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการ KAMP Engineering (Kasetsart  Alumni Mentorship Program  โดยเชิญนิสิตเก่าที่มีประสบการณ์ มีความสำเร็จในหน้าที่การงาน มาเป็น Mentor ให้คำปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ พัฒนาตัวเองให้กับนิสิตปัจจุบัน  โดยรอบแรกที่จะจัดขึ้นในช่วง กุมภาพันธ์ ถึง เมษายน 2564 นี้ ทางสมาคมได้เชิญ นิสิตเก่ามาเป็น Mentor ดังนี้
1. คุณทวีศักดิ์ แสงทอง E38 Managing Director, Oracle(Thailand)
2. คุณไพฑูรย์ จิรานันตรัตน์ E38 Managing Director, SCG Logistics Management
3. คุณอภิศิลป์ ตรุงกานนท์ E52 Co-Founder & Chief Technology Officer, Pantip.com
4. คุณทัตพงศ์ พงศ์ถาวรกมล E55 Head of Machine Learning and Data Science, Kasikorn Business-Technology Group(KBTG)
5. คุณธนวัฒน์ สิริธนากร E60 Business Development Manager, A2 Technologies Co., Ltd.
6. คุณภัคชนม์ หุ่นสุวรรณ์ E61 Team Lead of Technology Development, AI and Robotics Ventures, PTTEP Group

ขอเชิญนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่สนใจพัฒนาตนเอง มาสมัครเข้าร่วมโครงการ KAMP Engineering ผ่านลิ้งก์ https://forms.gle/j8aRJdZ9zKJPfJrF8 ได้ครับ