นิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์หลากหลายรุ่น ร่วมมอบทุนการศึกษากับนายวุฒิภูมิ กาญจนา นิสิตชั้นปีที่ 3