สามารถดูคลิปได้ที่

Combineering Holding

https://youtu.be/IAf-MPlag7M

 

Combineering Holding (Sub.Thai)

https://youtu.be/1Stn4-7LMmM