สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ทรงพระราชทานนาม
พระพุทธาภิรักษ์ชคันนารถ พร้อมแบบอักษรพระนาม จ.ภ.
ครบรอบ 84ปี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ร่วมสมทบทุน 84ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.
พระพุทธาภิรักษ์ชคันนารถ ขนาด 9นิ้ว (หมวดพิเศษ) องค์ละ 50,084 บาท 
พระพุทธาภิรักษ์ชคันนารถ ขนาด 9นิ้ว องค์ละ 40,084 บาท 
(ขนาด 9 นิ้ว จำนวน 99 องค์ ออกใบเสร็จโดย  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. หรือ วัดคำประมง)
พระพุทธาภิรักษ์คันนารถ ขนาด 5นิ้ว (หมวดพิเศษ) องค์ละ 12,084 บาท
พระพุทธาภิรักษ์คันนารถ ขนาด 5นิ้ว องค์ละ 10,084 บาท
พระพุทธาภิรักษ์คันนารถ ขนาด 3ซม. องค์ละ 584 บาท
(ขนาด 5 นิ้ว จำนวน 299 องค์ และขนาด 3 ซม.จำนวน 1999 องค์ ออกใบเสร็จโดย สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มก.)


สามารถสั่งจองได้ที่
สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มก.
โทร./Fax.0-2579-5739, 0-2797-0999ต่อ 1117, 06-1056-3232
Email: oalumni@ku.ac.th

การชำระเงิน
โอนเงินเข้าบัญชีชื่อ  “สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มก.” ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาติวานนท์ (แคราย) เลขที่ 057-1-41048-1 และ fax ใบโอนมาที่ 0-2579-5739

เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (เจ้าประคุณสมเด็จธงชัย)มาเป็นประธานในพิธีพุทธาภิเษก วันเสาร์ ที่ 3 ธันวาคม 2565 เวลา 13:00 น. 

ท่านที่สนใจสามารถติดต่อที่สมาคม ได้นะครับ